Прощание славянки

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 5647

Лефортовский марш

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 2245

Гусарский марш

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 1565

Нам нужна одна победа

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 1337

Марш артиллеристов

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 1098

Мы из Ельца

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 1140

Марш 9 Мая

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 1222

Марш танкистов

Trình bày: ОВП Оркестр МО РФ

Đăng bởi: vm | Lượt nghe: 958

Có tất cả 57 Bài hát